Za 毛孔BYE2拍拍粉底 裸膚色
Za 毛孔BYE2拍拍粉底 裸膚色
Za 毛孔BYE2拍拍粉底 裸膚色
Za 毛孔BYE2拍拍粉底 裸膚色

拍拍上妝 ♥毛孔隱形♥ 霧面妝感 細緻毛孔近乎隱形

Za 毛孔BYE2拍拍粉底 裸膚色

品號: 10140834601

不沾手完妝。

Q彈海綿粉撲。

柔霧奶油肌。

NT380
容量: 23g
數量:
0203-0331 泡泡先生美妝盒
產品特性
拍拍上妝 ♥毛孔隱形♥
霧面妝感 細緻毛孔近乎隱形
不泛油光 妝感持久整日不脫妝